Indikátory jsou vizuální nástroje technické analýzy trhu. I když začnete s výdělky založenými na signálech, je důležité porozumět tomu, jak byly obchodní systémy, které využíváte, nastaveny. Když budete postupně získávat větší znalosti a zkušenosti a budete rozumět principům předpovědí, možná se vám podaří dosáhnout stabilního a nezávislého příjmu. Technické předpovědi jsou založeny na tabulkách, které jsou analyzovány s pomocí různých indikátorů. Signály, které jsme probrali výše, z těchto nástrojů vyčnívají. Průsečík několika indikátorů, nebo překročení linie grafu, vizuálně a matematicky představuje vysokou profitabilitu dané události, jako je například zvýšení ceny zlata. Jsou to tedy signály založené na tom, jaké parametry nakoupených opcí si obchodník zvolí.

Výběr obchodních indikátorů

Existují obecné principy, se kterými můžete pracovat s indikátory, které vám umožní rozdělit si je do skupin, ve kterých je budete moci snadno číst. Tyto indikátory se stanou základem pro vaše úspěšné obchodování.

Pro lepší porozumění si pojďme zanalyzovat další základní koncept burzy – trend, což je určitá tendence nebo vzorec, například nárůst ceny eura oproti dolaru. Většina rejstříků je založen na trendech. Každá kategorie aktiv v danou dobu může být vyjádřena jako trend, ale může být také nerovnovážná a těžko předvídatelná co se týče vývoje a výsledku. Když trendy chybí, existují další vcelku spolehlivé metody analýzy, což jsou speciální rejstříky.

Indikátory trendů

Jak jejich název napovídá, indikátory trendů jsou spojeny s existencí trendu, tedy pomáhají počítat jejich vlastní směr. Můžeme předpokládat, že jsou důležitější. Obchodování s pomocí trendů je z principu mnohem lepší strategie. Sestává ze sázení na snížení cen v době, kdy rejstřík již klesá. A funguje to i naopak, když cena roste – nakupujte opce pro jejich další nárůst. Indikátory poskytují vizuální známku o směru trendu.

Indikátor Bollinger

Tento indikátor existuje již velmi dlouho. Neznamená to ale, že v dnešní době již není relevantní a že se nepoužívá. Je pohodlně vystaven přímo na cenové tabulce. Tvoří ho tři vlnité linie a v průsečíku ceny se zobrazuje povaha trendu. Když je překročen nejhornější oblouk, trend stoupá. Když je překročena nejnižší linie, trend klesá. Když je uprostřed, trh je stabilní. Pro většinu obchodníků je tato třetí možnost obdobím čekání. Transakce se odkládají, dokud na trhu nenastane nová dynamika.

Indikátor MACD

Tento indikátor lze popsat jako MACD histagram. Většinou se vzhledově příliš neliší od linií indikátoru Bollinger, také je umístěn na cenové tabulce. Vypadá jako nezávislá tabulka, která je oddělena vertikálními čarami o různé výšce, které procházejí horizontální čarou, která zobrazuje trend. Délka vertikálních čas zobrazuje intenzitu trendu. Čím výše čáry jsou nad horizontální čarou, tím vyšší je nárůst ceny. Čím níže se dostanou pod horizontální čáru, tím nižší cena bude.

Ichimoku

Tento indikátor se používá o něco hůře, ale snaha se vám rozhodně vyplatí, protože je přesnější. Indikátor Ichimoku sestává z pěti linií, které generují signály podle průsečíků. Také je umístěn v tabulce a při překročení čáry zobrazuje důležité informace. Pokud ho chcete použít pro výběr opcí, signály musejí být stejné. A i zde platí, že je přesnější pro delší časové intervaly. Čím větší trend, tím spolehlivější jsou signály.

Indikátory používané mimo trendy

Takovým indikátorům se říká oscilátory. Fungují dostatečně dobře pro binární opce, ale nejsou vhodné pro Forex obchodníky. Neposkytují přesný obrázek o hodnotě změny ceny aktiva. Neřeknou vám, o kolik bodů se cena změnila. Oscilátor vám pomůže zjistit pouze to, zda se cena pohne nahoru, nebo dolů. Tomu se říká „obchodování v kanálech,“ které bere v potaz pouze směr pohybu aktiv. V každém případě to bohatě stačí pro vydělávání peněz na binárních opcích.

Momentum

Tento indikátor je pravděpodobně nejjednodušším a nejjasnějším indikátorem v binárních opcích. Hodí se také pro jiné trhy. Srovnává aktuální ceny s cenami při uzavření předchozího období. Je důležité, že zobrazuje dynamiku cen v předstihu, takže vám umožní být aktivní. Porozumět signálu tohoto indikátoru je velmi snadné. Pokud jeho linie po srovnání šla nahoru, znamená to, že byste měli nakupovat a pokud šla dolů, znamená to, že byste měli prodávat. V případě binárních opcí, které jsou přímo ovlivněny pokrokem indikátorové linie, si podle signálu musíte zvolit nárůst nebo pokles.

Stochastics

Indikátor stochastics lze aplikovat pouze v situaci, kdy není žádný trend. Nejprve si zkontrolujte trendové rejstříky, jinak data z tohoto indikátoru nebudou spolehlivá a nákup na jejich základě vás přivede ke ztrátě. Na tabulce je tento indikátor zastoupen jako kanál definovaný na obou stranách liniemi. Jeho výsledky jsou také spíše jen ilustrativní. Když se cenová tabulka dostane přes horní hranici indexu, znamená to, že cena jde dolů a na trhu je příliš mnoho nákupů. Když je překonána spodní linie, znamená to, že je na trhu příliš mnoho prodejů a cena jde nahoru.

Indexy jsou dobrými nástroji pro zhodnocení situace s aktivy a určení trendů. Dokonce umožňují obchodovat i bez trendů. Když si je osvojíte, budete schopni dosáhnout nezávislosti a získat stabilní příjem díky obchodování na trhu s binárními opcemi.

LEAVE A REPLY