Jedním z nejefektivnějších a relativně bezpečných způsobů, jak vydělat peníze s binárními opcemi, je investovat do účtu PAMM. V tomto článku se podíváme na vlastnosti tohoto typu investic a probereme si jeho výhody a nevýhody. Kromě toho si ukážeme postup vyžadovaný pro investice v účtech PAMM s binárními opcemi.

Co je účet PAMM?

Investice v PAMM účtu znamená převod peněz investora do trustu obchodníka, který tyto peníze použije pro obchody s binárními opcemi. Přestože účet patří obchodníkovi, nemá přímý přístup k penězům jeho investorů, je pouze otevřen pouze možnosti účastnit se smluv. Když obchodník zvýší kapitál, dostane odměnu a vydělané peníze jsou mu automaticky přiděleny a mohou být vyplaceny ze systému, nebo je obchodník může použít k dalším investicím.

Pokud obchodník přijde o peníze, nedostane nic a ztráty v jeho případě hradí investor. To ovšem neznamená, že obchodník nemá co ztratit, a může se stát, že investor přijde o všechny své peníze. Když si otevřete účet PAMM, vyděláte určité množství peněz (takzvaný kontrolovaný kapitál) a tuto částku můžete použít pro transakce s binárními opcemi stejným způsobem, jako s penězi investora. Jinými slovy, obchodník si může koupit smlouvu za peníze investora, aniž by použil své vlastní peníze, systém předpokládá uniformní rozdělení peněz. Obchodník tedy riskuje vlastní kapitál a zároveň potenciální investory, zhodnocuje možnost investicí v konkrétním PAMM účtu a vidí velikost kapitálu.

Pokud investor uvidí, že sám obchodník investoval slušnou částku, něco to vypovídá o serióznosti a o tom, že obchodník pravděpodobně nebude zbytečně riskovat a tím zajistí bezpečnost peněz investora.

PAMM-platforma z technického pohledu

Nyní se podíváme na PAMM z technického pohledu a řekneme si, co znamená tento akronym. PAMM (Percent Allocation Management Module) je modul procentuální alokace, softwarové řešení, které vám umožní zautomatizovat proces převodu peněz do fondů. Po dešifrování tohoto akronymu je jasné, že hlavní ideou systému PAMM je automatická alokace investorových peněz a aktiv obchodníka v době transakce. Také zisky a ztráty se po uzavření transakce automaticky dělí. Výsledek výnosného obchodu tedy vyústí v navýšení částky na účtu investora (na hlavním panelu investora) a obchodník také uvidí nárůst peněz, které mu přímo patří.

Systém nejen poskytuje automatické převody peněz, ale také automatické platby, investor může stáhnout své investice a obchodník s tím nemůže nic udělat. Mohou zde být ale nějaká omezení pro dosažení stability obchodovacího procesu a investor nemůže vzít zpět své peníze během transakce. Je jasné, proč tomu tak je.

Kromě toho systém PAMM automaticky distribuuje peníze, poskytuje vyšší úroveň ochrany zájmů všech účastníků. Například obchodník nemůže jednoduše „zmizet“ s penězi investora, protože nemá možnost peníze jednoduše vytáhnout ze systému. Investor se zase nemůže vyhnout povinnosti vyplatit kompenzaci obchodníkovi, protože jak jsme již uvedli, systém automaticky zachycuje změnu v částce na účtu při ukončení každé transakce.

LEAVE A REPLY